Clicky

Să nu primiți gândurile de ură împotriva semenilor, ci să le alungați cu rugăciunea lui Iisus – Părintele Efrem Filotheitul

Părintele Efrem Filotheitul, ucenicul Părintelui Iosif Isihastul, ne sfătuiește să nu primim nicidecum gândurile rele pe care ni le aduce diavolul, mai ales pe cele de ură asupra fratelui, pentru că acestea ne vor răpi dragostea și vor câștiga sufletul nostru.

Și ne arată două căi prin care putem birui gândurile rele care ne pornesc împotriva celor din jurul nostru: dragostea și rugăciunea

Fiul meu, să nu primești deloc gândurile de ură împotriva fratelui; ci alungă-le îndată, și rostește rugăciunea lui Iisus”.

Cu adevărat armă puternică împotriva duhurilor rele este rugăciunea aceasta – „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul”.

Trebuie să fim cu luare aminte la cugetele noastre, pentru ca atunci când apar cugete rele, să le înfruntăm cu tărie:

„Cu cât tu, diavole, îmi aduce gânduri de ură împotriva fratelui, cu atât eu îi voi iubi pe frații mei, fiindcă am poruncă de la Hristos al meu. Și numai că îi voi iubi, ci mă voi și jertfi pentru ei, așa cum și Hristos S-a jertfit pentru mine, ticălosul”.

Acest sfat al Părintelui Efrem ne descoperă cine este de fapt vrăjmașul nostru și al întregii omeniri: diavolul, care caută cu nesaț să semene vrajbă, ură, invidie și ceartă între oameni.

Nu frații noștri sunt dușmanii noștri, ci duhurile rele care îi pornesc spre fapte rele. De aceea nu trebuie să ne supărăm sau să ne mâniem pe frații noștri, ci pe diavolul, care seamănă ispitele între oameni.

„Făcând astfel, și Dumnezeu văzând buna ta intenție și felul în care înfrunți ispita, pentru a-l birui pe diavol, îndată va veni în ajutorul tău și te va izbăvi”.

Cea mai puternică armă împotriva curselor vrăjmașului este iubirea. Dragostea de aproapele îl dezarmează pe diavol, pentru că cei care sunt iubitori de oameni au harul lui Dumnezeu în ei. Iubirea este virtutea care atrage pe Duhul Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt Se odihnește în inima celor buni, smeriți, blânzi și lipsiți de răutate.

Pentru a dobândi dragostea de aproapele, trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea inimă iubitoare și plină de compasiune pentru toți.

„Cel care se roagă cu rugăciunea lui Iisus dobândește dragoste curată, cea după Dumnezeu” (și nu după oameni).

„Atunci când vom pierde dragostea, pe Dumnezeu Îl vom pierde, fiindcă Dumnezeu este Iubire, și cel ce petrece în iubire, întru Dumnezeu rămâne, și Dumnezeu întru el.”

Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni”, spune Sfântul Apostol Ioan (I Ioan, 3, 15). „Iar cel ce urăște pe fratele său este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui”.

„Nu stricați dragostea cea mântuitoare pentru lucruri de nimic! Nu vă bănuiți unul pe altul și astfel să creați stări rele înlăuntrul vostru, care vă vatămă sufletește.”

Sursă: Arhimandritul Efrem Filotheitul, Povețe Părintești, Editura Evanghelismos, 2015

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *