Leacul postului – Sfântul Ioan Gură de Aur

Deși este un medicament amar, postul trebuie asumat cu multă bucurie și nădejde de mântuire, căci prin el ne curățim de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și ne întărim duhovnicește în lupta contra patimilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur numește postul un leac binefăcător, căci toate poruncile lui Dumnezeu au scopul de a ne îndrepta pe calea mântuirii și a ne aduce la asemănarea cu El în iubire, bunătate, răbdare și toate celelalte virtuți.

Leacului Postului

„Stăpânul nostru, cel plin de bunătate, ca un duios Părinte, a închipuit pentru noi leacul postului, ca să smulgă moliciunea din inimile noastre, și să ne facă să ne strămutăm grija de la lucrările lumii acesteia la cele duhovnicești.”

Iată unul din scopurile pentru care Dumnezeu ne-a dat postul ca poruncă. Ca Cel ce cunoaște că firea omenească este lesne atrasă spre păcat, spre moleșeală, spre plăcerile trupului, spre desfătări și dezmierdări înșelătoare, a rânduit pentru noi postul ca mijloc de înfrânare, de cumpătare și de purificare.

Dacă ne-am atinge de hrană numai pentru a ne îndestula nevoile, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și am avea grijă ca toate lucrările noastre să fie bune și plăcute lui Dumnezeu, atunci n-am avea ce face cu ajutorul postului.

Dumnezeu nu ne cere mai mult decât putem. Ne cere să postim și să ne înfrânăm de la mâncare pentru a ne deprinde cu cumpătarea și cu îngrijirea pentru lucrurile duhovnicești, lăsând în planul doi grijile materiale.

Postul nu este scop în sine, ci doar un mijloc prin care învățăm să viețuim curat trupește și sufletește. Scopul este desăvârșirea noastră și mântuirea sufletelor noastre.

Sfinții Părinți spun că postul cel adevărat este cel al gândurilor. Prin post se înțelege și oprirea de la cugete rele și viclene, de la osândirea și judecarea celorlalți, de la pornirile mânioase, de la pizmuire și ură, de la îndreptățirea de sine, de la orgolii, mândrie, trufie și toată răutatea.

Atunci când postim, trebuie să ne purtăm cu multă smerenie, blândețe, căldură și bunătate cu semenii noștri. Să fim atenți să nu greșim cu gândul. Iar dacă ne vin în minte gânduri rele, defăimătoare sau urâte, să punem în locul lor gânduri bune și frumoase, și așa ne vom curăța sau ne vom păstra sufletul și mintea curate.

Bibliografie: Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte Alese

Adaugă comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Răspunde corect la următoare operație aritmetică *

DESCARCĂ APLICAȚIA Android app on Google Play