Clicky

Rugăciunea ajută la vindecarea SUFLETULUI de patimi

Sfântul Grigorie de Nyssa spune că unele patimi sunt atât de înrădăcinate în adâncul sufletului, încât omul nu se poate tămădui de ele singur, ci numai cu ajutorul lui Dumnezeu.

„Prin rugăciune omul primește puterea Duhului Sfânt de a lupta împotriva patimilor ascunse în suflet.

Rugăciunea Ajută la Vindecarea Patimilor Sufletești

Așa de rele sunt acestea și greu de vindecat, și atâta tărie au câștigat în adâncul sufletului, încât nu e cu putință să fie smulse și desființate numai prin sârguință și virtute omenească, de nu va primi cineva ca ajutor, prin rugăciune, puterea Duhului, ca să biruiască asupra răutății ce-l stăpânește înăuntru.”

Rugăciunea este un adevărat leac pentru toate patimile sufletești de care mulți bolim fără să ne dăm seama.  Sfântul Grigore de Nyssa numește rugăciunea „pază a neprihănirii, potolire a mâniei, înfrânarea mândriei, curățirea de pomenirea răului, dezrădăcinarea pizmei, înlăturarea nedreptății, îndreptarea necredinței.”

Starea de răzvrătire și de nemulțumire, mânia, supărarea, invidia, răutatea, deznădejdea, lăcomia pântecelui, desfrânarea, întristarea, lenea, frica, toate acestea sunt forme de manifestare ale patimilor sufletești, care au ca și cauză principală mândria, iubirea de sine și iubirea de slavă deșartă.

Mitropolitul Hierotheos Vlachos numește și alte patimi sufletești pe care trebuie să le recunoaștem în noi și să le vindecăm prin rugăciune: lipsa de evlavie, necredința, iuțimea, înfurierea năpraznică, pizma, cearta, ura de oameni, rivalitatea, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea, ironia, amărăciunea, întristarea fără temei, frica, lașitatea, zgârcenia, fățărnicia, minciuna, trândăvia, cârtirea, înfumurarea, părerea de sine, iubirea de stăpânire, iubirea de lucrurile materiale, afecțiunea pentru cele pământești, iubirea de argint, dorința de a fi mereu pe placul oamenilor, nerușinarea, lingușirea, gândirea la lucrurile pătimașe ale trupului, împrăștierea gândurilor.

Pentru a deveni conștienți de existența acestor patimi înlăuntrul nostru, trebuie să fim atenție la gândurile noastre și la dorințele noastre.

Sfântul Vasile cel Mare spune că aceste patimi nu au fost sădite de Dumnezeu în om, și deci ele nu fac parte din firea noastră, nici nu au nimic în comun cu chipul lui Dumnezeu.

Înainte de încălcarea poruncii lui Dumnezeu, Adam petrecea în deplină comuniune cu Dumnezeu și nimic rău nu se afla în ființa lui. Toate puterile sale sufletești erau îndreptate spre Dumnezeu.

Neascultarea lui Adam a făcut ca firea noastră să cadă pradă ispitei și păcatului. Mintea lui s-a întors de la Dumnezeu spre lucrurile create, unde el și-a căutat plăcerea. Așa s-au născut patimile.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *