Clicky

Rugăciunea este tăria trupurilor, belșugul casei, împăcarea celor dezbinați, mângâierea celor întristați, risipirea relelor

Sfântul Grigorie de Nyssa, fratele mai mic al Sfântului Vasile cel Mare are o definiție foarte amplă a rugăciunii. Acesta o numește tărie a trupurilor, pecetea fecioriei, credința în căsătorie, cununa celor ce se căsătoresc, împăcarea celor despărțiți, asigurarea păcii, belșugul casei.

Rugăciunea este arma călătorilor, izbăvirea celor ce călătoresc pe mare, păzitoarea și odihna celor ce dorm, îndrăzneala celor ce veghează, veselia celor ce se bucură, mângâierea celor ce plâng, apărătoarea celor duși la judecată.

Rugăciunea este rodnicia plugarilor, sărbătorirea zilei de naștere, însoțitoarea celor ce mor. Ea este vorbirea cu Dumnezeu, îndreptarea păcătoșilor, vederea celor nevăzute, dobândirea celor dorite, bucuria de cele de față și arătarea celor viitoare.

Rugăciunea este împreună cinstirea cu îngerii, înaintarea în cele bune și risipirea relelor, este înviere din morți, răcorire a văpăii, sabie nevăzută și mulțumire pentru Darul dumnezeiesc.

Mare și nemăsurat de mare este puterea rugăciunii. Efectele ei benefice se răsfrâng atât asupra sufletului, cât și asupra trupului. Ea este izvorul tuturor bunătăților și bucuriilor cerești.

Aceasta trebuie săvârșită cât mai des și cu multă atenție, cu credință și smerenie, deoarece atunci când ne rugăm stăm înaintea lui Dumnezeu. Nu ne putem înfățișa oricum înaintea lui Dumnezeu, ci cu multă evlavie și dragoste.

Părinții Bisericii spun că lucrarea rugăciunii este foarte adâncă, și că ea trebuie săvârșită cu multă trezvie și luare aminte, pentru a înțelege sensul cuvintelor rostite. Mintea trebuie să fie liberă de gânduri și inima curată de simțăminte rele și viclene.

Atunci când vorbim cu Dumnezeu trebuie să ne îndreptăm toată atenția noastră spre El, nu și spre alte lucruri sau cugete care vin să ne tulbure. Așa cum vorbim cu o persoană care se află în fața noastră și îi acordăm atenție totală, la fel se cuvine să procedăm și cu Dumnezeu atunci când vorbim cu El prin rugăciune.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *