Clicky

„Dacă s-ar pune RUGĂCIUNEA înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet” – Sfântul Grigore de Nyssa (10 ianuarie)

O, cât este de mare puterea și lucrarea rugăciunii în viața noastră! Toți Sfinții Părinți ai Bisericii ne îndeamnă să ne începem ziua și să o încheiem cu rugăciunea pe buze.

Să nu facem nimic fără rugăciune, pentru că Dumnezeu este izvorul tuturor bunătăților și Însuși pricinuitorul și chivernisitorul vieții noastre.

Sfântul Ierarh Grigorie de Nyssa

Sfântul Grigore de Nyssa, fratele mai mic al Sfântului Vasile cel Mare, ne lasă să înțelegem din scrierile sale că rugăciunea este sabia de foc care păzește sufletul de orice fel de răutate. Rugăciunea este cea mai puternică pavăză împotriva ispitelor.

„Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet.”

Numele cel sfânt al Domnului risipește toate uneltirile viclene ale diavolilor și păzește curăția sufletului:

„Căci sădindu-se pomenirea lui Dumnezeu în inimă, sfaturile vrăjmașului ar rămâne nelucrătoare.”

Din păcate, oamenii au lăsat rugăciunea, „acest lucru sfânt și dumnezeiesc”, și se îndeletnicesc astăzi cu felurite treburi, uitând de Dumnezeu. De aceea mulți nu-și găsesc odihna sufletului, irosindu-și viața în deșertăciuni amăgitoare.

Faptul că unele lucruri merg atât de rău în lume se datorează și faptului că oamenii nu se mai roagă și nu cer ajutorul lui Dumnezeu.

Rugăciunea îngrădește calea cea dreaptă pe care omul trebuie să meargă pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, oprind toate drumurile care duc spre răutate și pierzanie.

Unii își aduc aminte de Dumnezeu doar la vreme de necaz, dar dacă se smeresc și își schimbă viața, primesc mult ajutor de la Dumnezeu.

Dumnezeu este tot timpul prezent în viața noastră, dar ochii sufletului nostru sunt închiși. Dumnezeu se arată în toată natura, în toată rânduiala anotimpurilor și în feluritele făpturi create de El. Dumnezeu se află în spatele tuturor lucrurilor bune din viața noastră.

Pentru toate binefacerile de care avem parte se cuvine să ne aducem aminte de Dumnezeu și să avem pururea pe buzele noastre și în inimă pomenirea numelui Lui, aducându-I mulțumire în toată vremea.

loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *