Clicky

Pustiul din Carantania în care a postit Mântuitorul 40 de zile și a fost ispitit de diavolul

Tradiția creștină a păstrat în amintire locul în care a postit Mântuitorul 40 de zile, fără să mănânce și să bea nimic, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei.

Este vorba despre Muntele Carantania, care se află aproape de Ierihon și de râul Iordan. În mijlocul muntelui se află peștera în care a șezut Mântuitorul în post și rugăciune, și locul în care a fost ispitit de diavol.

Mănăstirea din Muntele Carantania

Pentru a păstra vie în memoria creștinilor postul Mântuitorului, în stânca ce adăpostește peștera, la circa 350 de metri, a fost zidită o mănăstire care poartă numele sugestiv „a Ispitirii Domnului”. În jurul mănăstirii se află mai multe peșteri, în care viețuit mai mulți sihaștri de-a lungul timpului.

Peștera din Mănăstirea Carantania

Sfântul Evanghelist Matei consemnează cele trei ispitiri ale diavolului și ne lasă spre pildă de biruință și nouă răspunsurile Mântuitorului.

Mănăstirea Carantania

Mănăstirea Carantania

______________________________________________________________________________________________________

„Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispiti de către diavolul. Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit”. (Matei 4, 1-2).

Prima ispitire

Prima Ispitire a Mântuitorului

Și apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De ești Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. (Matei 4, 3-4).

A doua ispitire

A Doua Ispitire a Mântuitorului

„Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului și I-a zis: Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: Îngerilor Săi va porunci pentru Tine și Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul Tău”. Iisus i-a răspuns: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău”. (Matei 4, 5-7).

A treia ispitire

A Treia Ispitire a Mântuitorului

„Și suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. Și I-a zis diavolul: Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc; deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta. Și răspunzând, Iisus i-a zis:

Mergi înapoia Mea, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui Unuia să-I slujești”. (Luca 4, 5-8).

„Atunci L-a lăsat diavolul și iată îngerii, venind la El, Îi slujeau”. (Matei 4, 11). Și în alt loc zice: „Și diavolul, sfârșind toată ispita, s-a îndepărtat de la El, până la o vreme”. (Luca 4, 13).

Cautari:
    Pustiul |
loading...

    Adaugă comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

    Răspunde corect la următoare operație aritmetică *