Articole despre 'pilde ortodoxe'

Învățături din Pildele lui Solomon – Sfaturi de Mântuire

// 2

Pildele lui Solomon, cunoscute de asemenea și sub numele de “Proverbele lui Solomon” sunt învățături de căpătâi, foarte folositoare pentru suflet, întrucât ele sunt insuflate de Duhul Sfânt. Regele Solomon a fost fiul Regelui David (autorul Psaltirii) și al Batșebei, […]

Pilde ortodoxe – De cât pământ are nevoie un om

Pilde ortodoxe – De cât pământ are nevoie un om?

// Adaugă comentariu

Scriitorul rus Lev Tolstoi are o povestioară scurtă, dar plină de semnificație, cu influențe religioase puternice. Este inspirată din pilda “Bogatului căruia i-a rodit țarina”, rostită de Mântuitorul Hristos. Personajul principal al acestei parabole este un țăran pe nume Pahomie, […]

Judecarea aproapelui - pilda folositoare

Despre judecarea aproapelui – pildă folositoare

// 1

Este lesne a vorbi de rău pe cel care săvârșește răul, fără să cunoaștem viața lui, inima lui și mai ales pocăința lui. Sfântul Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei, spunea că fiecare trebuie să-și plângă păcatele sale, și să nu […]

Pilda Celor 10 Fecioare din Marţea Mare: Simboluri şi Interpretări

// 1

În marţea din Săptămâna Mare a Postului Paştelui, în biserica ortodoxă se face pomenirea celor zece fecioare. Mântuitorul Hristos spune această pildă ca un îndemn la milostenie. Pe cinci din fecioare le numeşte înţelepte, iar pe celelalte cinci, neînţelepte, sau […]

Pilde din Pateric – Despre Boli

// Adaugă comentariu

Un bătrân adeseori pătimea si se îmbolnăvea. Si s-a întâmplat într-un an să nu se îmbolnăvească si s-a întristat cumplit si plângea, zicând: “M-a părăsit Dumnezeu si nu m-a cercetat”.

Pilde din Pateric: Despre Mântuire

// Adaugă comentariu

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: “Părinte, umblu la bătrâni si ei îmi vorbesc de mântuirea sufletului meu si nimic nu pricep din cuvintele lor! Ce să fac? Oare să nu merg să mai întreb, de vreme ce […]

Pilde din Pateric: Despre Milostenia Primită de Dumnezeu

// Adaugă comentariu

Un iubitor de Hristos, mergând pentru o trebuintă, a întâlnit pe cale un sărac gol si, făcându-i-se milă de dânsul, i-a dăruit lui haina sa. Iar săracul, ducându-se, a vândut-o. Şi acela, înstiintându-se de ceea ce făcuse săracul, s-a întristat. […]

Pilde din Pateric: Despre Smerenie

// Adaugă comentariu

Erau doi frati călugări care de multă vreme trăiau în dragoste împreună la un loc. Iar vrăjmasul diavol, zavistuindu-le traiul lor cel bun, a vrut să-i despartă pe unul de celălalt. Deci a făcut între dânsii pricină ca aceasta: fratele […]

Pilde din Pateric: Avva Antonie

// Adaugă comentariu

Sfântul avva Antonie, sezând odată în pustie, a venit în lenevie si în multă întunecare de gânduri si zicea către Dumnezeu: “Doamne, voi să mă mântuiesc si nu mă lasă gândurile. Ce voi face în scârba mea? Cum mă voi […]

Pilde din Pateric: Despre Dragostea de Aproapele

// Adaugă comentariu

Zicea avva Ioan Colov: “Nu este cu putinţă să zidească cineva casa de sus în jos, ci de la temelie în sus”. I-au zis lui: “Ce este cuvântul acesta?”. Le-a zis lor: “Temelia, este aproapele, ca să-l câştig şi să-l […]

Pilde din Pateric: Despre Mulţumire

// Adaugă comentariu

Era un bătrân mare şi văzător cu mintea, şi s-a întâmplat ca el odată să şadă cu mai multi fraţi la masă. Şi când mâncau ei, lua aminte bătrânul cu duhul şi vedea că unii mănâncă miere, altii pâine, iar […]