Religie

Rugăciunea Sfintei Cruci

//Adaugă comentariu

Diavolii se tem cel mai mult de trei lucruri pe care creștinii le au: unul pe care-l poartă la gât (care este Sfânta Cruce), unul cu care se scaldă în Biserică (adică Sfântul Botez) și altul pe care îl mănâncă […]

Efectele Botezului asupra omului

//Adaugă comentariu

După Sfântul Vasile cel Mare, Botezul este temelia vieții creștine, întrucât prin el primim iertarea păcatului strămoșesc și posibilitatea de a deveni fii ai lui Dumnezeu după har și moștenitori ai Împărăției cerurilor. Domnul a zis: „De nu se va naște cineva […]

Care este rolul NAȘILOR de botez

//Adaugă comentariu

Nașii sunt cei care însoțesc pruncul la Botez și mărturisesc credința în locul și în numele pruncului care se botează. Părintele Cleopa spunea că aceștia sunt chezași (garanți) ai celui botezat în fața lui Dumnezeu și a Bisericii, răspunzând de […]